(Dân sinh) - Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu sử tóm tắt của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh 1.

Tiểu sử tóm tắt của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh 2.

 

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN