Tin tưởng Đại hội XIII của Đảng thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới

07:08 - 29/01/2021

(Dân sinh) - Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước đều hân hoan hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, tin tưởng Đại hội thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Ông Phan Sỹ Thao, Trưởng Ban Tuyên truyền Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam: "Đảng ta tiếp tục công việc chống tham nhũng, đổi mới chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ hơn nữa".

Tin tưởng Đại hội XIII của Đảng thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới - Ảnh 1.

 Ông Phan Sỹ Thao bày tỏ: Đại hội lần thứ XIII của Đảng rất quan trọng, như một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn thứ hai của công cuộc đổi mới đất nước, đòi hỏi một yêu cầu, điều kiện rất cao để đưa đất nước phát triển đạt đến khát vọng cường thịnh.

Nhắc lại việc triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Thao ghi nhận: Qua thực tế tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ vừa qua, cá nhân tôi nhận thấy nhân dân cả nước đang rất phấn khởi, tin tưởng và đồng lòng ủng hộ đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước của Đảng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã lựa chọn. 

Do vậy, ông Thao cho rằng, trên nền tảng thành công đổi mới trong 35 năm qua sẽ được tiếp tục sự nghiệp đổi mới ở một giai đoạn cao hơn và ở một tầm nhìn lớn hơn trong điều kiện đất nước ta đã hội nhập sâu hơn với quốc tế và vị thế của đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay".

Theo ông Thao, Đại hội XIII lần này không những tổng kết nhiệm kỳ 5 năm mà còn là tổng kết 35 năm đổi mới. Từ đó có cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong một thời gian dài chứ không phải riêng cho nhiệm kỳ XIII. Như chúng ta đã biết, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại với ba mốc quan trọng: Đến năm 2025, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Nói như vậy để thấy được tầm quan trọng của Đại hội XIII. Do đó công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII có rất nhiều nội dung, trong đó vấn đề về văn kiện với nội dung thể hiện các quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc, quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, văn minh", ông Thao nói.

"Là một Đảng viên, một Bí thư Chi bộ và là một công dân, tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm những đảng viên có tâm, có tầm, xứng đáng với vai trò của những người đứng đầu, nêu gương, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời mong muốn Đảng ta tiếp tục công việc chống tham nhũng, đổi mới chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ hơn nữa, làm cho bộ máy Đảng, Nhà nước và chính quyền trong sạch. Có như vậy mới đảm bảo cho sự nghiệp đổi mới giành được thắng lợi", ông Thao kỳ vọng.

Ông Hoàng văn Lý, Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội: Đại hội XIII sẽ lựa chọn được ra những người lãnh đạo có năng lực chuyên môn, có sự tâm huyết và thường xuyên gần gũi với những người dân

Mong chờ sự kiện trọng đại nhất của đất nước trong Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Lý mong chờ nhiều vào sự kiện trọng đại nhất của đất nước trong năm 2021 này.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân Việt Nam đang hướng về Đại hội XIII của Đảng, đại diện cho bộ phận người khuyết tật (NKT) là những người khó khăn trong xã hội, ông Hoàng Văn Lý cũng như nhiều những NKT khác thấy rất vui và mong chờ nhiều vào sự kiện trọng đại nhất của đất nước trong năm 2021 này.

Ông Lý bày tỏ, với những kết quả rất tốt mà đã thành công trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị-xã hội, an ninh quốc phòng… mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ XII, trong đó có một phần không nhỏ đã góp phần cải thiện cuộc sống của những NKT thông qua những chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước qui định liên quan đến cuộc sống của NKT. Cụ thể là các chế độ về bảo trợ xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, cơ hội việc làm, học nghề; thậm chí các lĩnh vực mà trước nay mọi người vẫn nghĩ đối với NKT thì họ khó có điều kiện để tiếp cận được như văn hóa, thể thao, du lịch. 5 năm qua, nhất là từ khi có Luật về NKT năm 2010 sau đó Việt Nam đã phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của NKT, cuộc sống của NKT đã được cải thiện rất nhiều.

"Tôi cho rằng điều đó có ý nghĩa rất lớn từ những quyết sách, chỉ đạo trước hết là của Đảng, sau đó là các hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương và có một số chính sách mà Nhà nước đã qui định thì những NKT cũng mong muốn trong tương lai của nhiệm kỳ Đại hội XIII này sẽ được cụ thể hóa hơn nữa những mong muốn của NKT như đối với các dịch vụ y tế, bệnh viện cần có những khu vực để hỗ trợ tốt hơn cho  NKT, cùng với đó là vấn đề tiếp cận giao thông, môi trường sống, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, những phương tiện hỗ trợ… sẽ được cải thiện và đạt được những kết quả tốt hơn nữa", Chủ tịch Hội Người mù nói.

Ông Lý kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được ra những người lãnh đạo có năng lực chuyên môn, có sự tâm huyết và thường xuyên gần gũi với những người dân để hiểu được những khó khăn của người dân nói chung, những đối tượng có khó khăn hơn trong xã hội nói riêng. Bởi vì, từ những việc tiếp cận, gần gũi với người dân hơn mới có thể đưa ra được những chính sách thực tế, gần gũi với đối tượng để giải quyết các vấn đề khó khăn của họ.

Đối với xã hội, công cuộc chống tham nhũng, cải cách hành chính mong sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị bắt đầu từ Đảng và sau đó là các cơ quan Nhà nước để làm sao các thủ tục hành chính được rút gọn và đơn giản các thủ tục hành chính. Bởi những chính sách này đối với người dân trong thời gian qua cũng đã có nhiều thuận lợi nhưng đối với những người yếu thế sẽ được thuận lợi hơn, làm sao để các thông tin cá nhân được tập trung vào một hệ thống. Chẳng hạn như hệ thống căn cước công dân sắp tới được gắn chip, vậy làm sao để khi đi lại mỗi người chỉ cần mang theo một loại giấy tờ chính để khi cần truy suất đến thông tin cá nhân sẽ có thể đáp ứng được tất cả yêu cầu về thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian cũng như tiến độ giải quyết công việc cho người dân được tốt hơn.

Cù Hòa (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›