THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 08:10

Tỉnh Bắc Ninh giải ngân 35 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách

(Dân sinh) - Tính đến ngày 16/1, các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 35 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách.
Tính đến ngày 16/1, các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 35 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách.

Tính đến ngày 16/1, các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 35 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách.

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, UBND tỉnh Bắc Ninh và các huyện trên địa bàn đã chuyển 102 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn từ ngân sách địa phương đạt 513 tỷ đồng.

Tính đến ngày 16/1, các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân được 35 tỷ đồng (cả nguồn vốn Trung ương và địa phương) cho vay các đối tượng chính sách. Trong đó, giải ngân cho vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo là 2,5 tỷ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường là 07 tỷ đồng, vốn chương trình giải quyết việc làm là 25,5 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động tích cực đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, giúp cho hoạt động của chi nhánh ngày càng ổn định, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh