THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 12:37

5 năm Nghị quyết 19 đổi mới sự nghiệp công lập

Tinh gọn đầu mối, giảm lượng người hưởng lương từ ngân sách

(Dân sinh) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 về hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã giúp giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên...
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh

Tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Chiều 16/11/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW (Nghị quyết 19) ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19 ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai sơ kết Nghị quyết. Ông nhấn mạnh, đến nay, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành công tác sơ kết và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo, đã được Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp khá toàn diện, đầy đủ với 3 tài liệu gửi xin ý kiến của các cơ quan và thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng hợp, Tờ trình, Kết luận.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Khẳng định việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt những kết quả quan trọng, tích cực, tuy nhiên, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tổng hợp đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 cũng cho thấy việc triển khai thực hiện "vẫn đang tồn tại một số khó khăn, hạn chế".

Đảm bảo thực chất, chất lượng, sát với thực tiễn

Nhằm làm rõ hơn, toàn diện, sâu sắc hơn tình hình và kết quả cũng như kiến nghị giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới để báo cáo Bộ Chính trị đảm bảo thực chất, chất lượng, sát với thực tiễn, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề: Phân tích, đánh giá sâu thêm về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan liên quan;

Tham gia ý kiến cho các dự thảo Báo cáo sơ kết, về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế dự thảo báo cáo nêu; cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi về Dự thảo Báo cáo sơ kết, Tờ trình Bộ Chính trị, Dự thảo Kết luận với những nội dung cụ thể: Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết 19;

Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong Dự thảo Kết luận và đặc biệt là về nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách gắn với từng nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 19.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị công tác sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 19 cần đánh giá toàn diện, tổng thể trong bối cảnh quốc tế và trong nước 5 năm qua, từ đó xác định được những thuận lợi khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị quyết, tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, từ đó chỉ ra các cơ hội và thách thức trong giai đoạn tiếp theo, đề xuất giải pháp phù hợp.

Còn ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ cho rằng, khi thực hiện sơ kết, phần quan điểm nên nghiên cứu sâu hơn về hướng phát triển đơn vị sự nghiệp công lập khoa học, hiệu quả, quan tâm đến cơ chế chính sách về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, cơ chế tài chính để đơn vị sự nghiệp công lập phát triển và đặc biệt nên ủng hộ đầu tư nếu hợp lý và cần thiết.

Bên cạnh đó, một số thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 với nhiệm vụ được giao đối với cơ quan mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế.

Đơn cử như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết liệt, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian thực hiện;

Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi;

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế.

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh