THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:54

Tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất việc sử dụng nguồn Qũy Cứu trợ tỉnh để chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bão lụt năm 2021 trên địa bàn theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó, các hộ nghèo sẽ được nhận số tiền 600 ngàn đồng/hộ và hộ cận nghèo sẽ được nhận số tiền 400 ngàn đồng/hộ. Việc hỗ trợ quà Tết sẽ được thực hiện trong tháng 1/2022 với tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 30,8 tỷ đồng.

Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2021 và chuyển nguồn kinh phí nêu trên cho Qũy Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để trao quà Tết kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ này đúng mục đích, đúng quy định tài chính và đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Theo số liệu thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, ước tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có khoảng 33.800 hộ nghèo, chiếm hơn 9,1% và gần 26.300 hộ cận nghèo, chiếm hơn 7% (theo chuẩn nghèo mới). Tính đến ngày 28/12/2021, số kết dư nguồn Qũy Cứu trợ vận động được từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt là hơn 66,5 tỷ đồng.

HOÀNG NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh