THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 04:34

Tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án trong tháng 10/2021

Trong 10 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.998 tỷ đồng.
Trong 10 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.998 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.998 tỷ đồng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phát triển kinh tế tập thể. 

Trong 10 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.998 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 285 doanh nghiệp (bằng 103,6% kế hoạch, tăng 30,9% so với cùng kỳ); thành lập mới 76 hợp tác xã (bằng 126,67% kế hoạch, bằng 95% so với cùng kỳ); 1.128 tổ hợp tác (bằng 112,8% kế hoạch, bằng 92,61% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.655 doanh nghiệp, 575 hợp tác xã, 24.541 hộ kinh doanh, 5.479 tổ hợp tác.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh