THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 08:07

Tỉnh Yên Bái thu hồi 27 dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện

(Dân sinh) - Từ năm 2020 đến tháng 1/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 27 dự án. Hiện còn khoảng gần 70 hồ sơ dự án do các nhà đầu tư đề xuất nhưng đã rút hồ sơ do không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ năm 2020 đến tháng 1/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 27 dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện (Ảnh minh họa).

Từ năm 2020 đến tháng 1/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 27 dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện (Ảnh minh họa).

Thời gian quan, tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện, dự án chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có cam kết hoặc không có khả năng hoàn thành dự án...

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, tỉnh đã rà soát, kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư 27 dự án (trong đó có 2 dự án FDI). Trong đó, năm 2020 là 6 dự án; năm 2021 là 7 dự án (trong đó có 1 dự án FDI), tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2020; năm 2022 là 11 dự án (trong đó có 1 dự án FDI), tăng 57,1% so cùng kỳ năm 2021; năm 2023 (tính đến tháng 01/2023) là 3 dự án.

Hiện nay còn khoảng gần 70 hồ sơ dự án do các nhà đầu tư đề xuất nhưng đã rút hồ sơ do không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nhà đầu tư này đã được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, giới thiệu địa điểm, mô hình đầu tư khác cho phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện, dự án chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có cam kết hoặc không có khả năng hoàn thành dự án...đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, tạo môi trường đầu tư trong sạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; tạo cơ hội và tiềm năng thu hút các nhà đầu tư đảm bảo năng lực theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh