THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 01:14

Tỉnh Yên Bái triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

(Dân sinh) - Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2020, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố, phấn đấu bắt 50% số đối tượng truy nã phát sinh, đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Tỉnh Yên Bái triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 - Ảnh 1.

Tỉnh Yên Bái triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người được đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt giữ vận, động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và phấn đấu bắt 50% số đối tượng truy nã phát sinh; đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Tập trung đấu tranh phòng, chống làm giảm các loại tội phạm nổi lên hiện nay như: Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội...

Nội dung trọng tâm của kế hoạch nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các Chương trình của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người.

Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài cùng với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đối với lực lượng Công an nhân dân, nơi nào còn để các băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, thành điếm nóng gây dư luận xấu thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ...

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh