THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:46

Tổng Bí thư: Cán bộ chiến sĩ công an đừng để bị sa ngã trước bất cứ cám dỗ, mua chuộc nào

(Dân sinh) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, cán bộ chiến sĩ công an đừng để bị cám dỗ, lôi kéo, sa ngã bởi bất cứ sự cám dỗ, sự mua chuộc, lôi kéo của những cá nhân hoặc phe nhóm xấu xa, làm ăn phi pháp nào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sáng 6/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ Kỷ niệm 75 năm "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi kỷ niệm.

Là “điểm tựa bình yên" của nhân dân

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy;

Chúc mừng các thế hệ CBCS làm công tác xây dựng lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư cho rằng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu người CBCS Công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, lập trường, quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi CBCS Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND.

"Sáu điều dạy đó của Bác mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi CBCS Công an phải luôn "Dĩ công vi thượng" - đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, thấm nhuần lời dạy của Bác, "đối với công việc phải tận tụy", lực lượng CAND đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích Quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để phức tạp kéo dài, lan rộng.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên. Do đó, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, thực sự "là điểm tựa bình yên" của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND, đòi hỏi cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là tâm thế vững vàng để phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng CAND phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu là "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu, đi đầu" của CBCS - CAND.

Trước hết, phải học tập, học tập không ngừng, thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp sống, cách làm của từng CBCS - CAND. Cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá đối với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi CBCS - CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ "với tự mình", "với đồng sự", "với Chính phủ và nhân dân", "với đối tượng, đối tác và kẻ địch", phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong con tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hàng ngày của mình; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm";

Không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, đây sẽ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho CBCS, tạo sự lan toả mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND.

6

Nêu gương của thành viên cấp uỷ, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; 

Ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND; đồng thời khẳng định, lực lượng CAND tiếp thu, lĩnh hội và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

"Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò "nòng cốt" trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng Xây dựng lực lượng CAND, đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh