CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 08:02

Tốt nghiệp một năm, hơn 350 sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vẫn chưa được cấp bằng

(Dân sinh) - Mặc dù đã tốt nghiệp hơn 1 năm nay, thế nhưng hơn 350 sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị này còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập trong công tác nhân sự, quyết định phân công nhiệm vụ cho hàng chục cán bộ không đúng quy định.

Tốt nghiệp 1 năm chưa được cấp bằng, ai chịu trách nhiệm?

Nhiều sinh viên khóa DH15 (Khóa 2015-2020) Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp phản ánh, mặc dù đã tốt nghiệp từ tháng 7/2020, nhưng đến nay đã 1 năm trôi qua vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp. Việc chậm cấp bằng đã ảnh không nhỏ đến quyền lợi của sinh viên, nhất là trong thời gian đi tìm việc làm.

Tốt nghiệp một năm trời, hơn 350 sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vẫn chưa được cấp bằng - Ảnh 1.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Theo tìm hiểu, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo đại học gồm 7 ngành. Thời gian đào tạo đối với đại học là 5 năm. Hiện Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp đang có khoảng 2000 sinh viên theo học các ngành nghề, mỗi khóa có khoảng dưới 400 sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với ông Bùi Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

Theo ông Dũng, việc hơn 350 sinh viên tốt nghiệp từ tháng 7/2020 đến nay vẫn chưa được cấp bằng là chính xác. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa hoàn chỉnh được mẫu thiết kế bằng, còn cụ thể như thế nào thì PV phải làm việc với bà Đặng Mai Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách, là người chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Sau đó, PV đã liên hệ với bà Đặng Mai Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thì chỉ nhận được phản hồi bằng tin nhắn "Hiện tôi đang bận, vui lòng nhắn tin cho tôi". Tuy nhiên, khi phóng viên nhắn tin nội dung và đặt lịch làm việc thì bà Đặng Mai Anh không hề có phản hồi.

Như vậy, với thời gian học tập mất 5 năm , sau 1 năm khi tốt nghiệp ra trường, lý do tại sao hơn 350 sinh viên vẫn chưa được cấp bằng đại học?.

Theo điều 17 tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo Thông tư 21/2019TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giao dục và Đào tạo, thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học.

Người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc dự thi lấy chứng chỉ.

Ban hành 23 quyết định phân công nhiệm vụ không đúng quy định

Mới đây, ngày 8/7/2021, Hội đồng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐT về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định phân công nhiệm vụ viên chức quản lý và các văn bản liên quan.

Tốt nghiệp một năm trời, hơn 350 sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vẫn chưa được cấp bằng - Ảnh 3.

Hội đồng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐT về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định phân công nhiệm vụ viên chức quản lý và các văn bản liên quan.

Nghị quyết yêu cầu bà Đặng Mai Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp thu hồi, hủy bỏ các quyết định phân công nhiệm vụ viên chức và văn bản có liên quan đã ban hành không đúng các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trước ngày 12/7/2021.

Giao tập thể lãnh đạo Trường và bà Đặng Mai Anh (Phó hiệu trưởng phụ trách) khẩn trương thực hiện việc kiện toàn công tác nhân sự hết thời hạn bổ nhiệm theo đúng quy định. Chỉ đạo việc xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành các quyết định nêu trên.

Liên quan đến việc này, trước đó ngày 5/7/2021, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội đã có Công văn số 1180-CV/ĐUK chỉ đạo Đảng ủy Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

Công văn nêu rõ: Việc ban hành 23 Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách phòng, khoa Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chưa thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, quản lý cán bộ theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tốt nghiệp một năm trời, hơn 350 sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vẫn chưa được cấp bằng - Ảnh 4.

Việc ban hành 23 Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách phòng, khoa Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chưa thực hiện đúng quy trình công tác can bộ, quản lý cán bộ theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng trường rà soát, thẩm tra tính hợp pháp của quyết định đã ban hành và thu hồi.

Như vậy, không chỉ chậm chạp trong việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, mà Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp còn để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc hơn 350 sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp tốt nghiệp 1 năm vẫn chưa được cấp bằng Đại học?.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh