TP. HCM: Đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15:37 - 05/11/2020
TP. HCM: Đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP. HCM chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đến người dân kịp thời.

(Dân sinh) - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm vừa yêu cầu cơ quan chức năng đẩy mạnh cho vay giảm nghèo, giải quyết khó khăn, việc làm đến những đối tượng thuộc chương trình chưa vay vốn, đối tượng cần vốn bổ sung trong năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP khẩn trương tranh thủ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hành Chính sách xã hội cấp bổ sung thêm tối thiểu 200 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn, hỗ trợ người nghèo, người lao động TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có vốn làm ăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Giải quyết kịp thời các nguồn vốn Trung ương, địa phương theo chỉ tiêu được UBND TP giao, đặc biệt rà soát và triển khai giải ngân hiệu quả đối với nguồn vốn Qũy giảm nghèo, giải quyết việc làm đến các phường, xã, thị trấn, tuyệt đối không để hộ nghèo, cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội, phải đi vay ở tín dụng đen.

Bên cạnh đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND TP Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn TP. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP việc tạm mượn nguồn vốn nhàn rỗi tại Quỹ 34 để chuyển sang cho vay chương trình giải quyết việc làm, góp phần hỗ trợ người lao động TP từng bước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Giảm nghèo bền vững quận, huyện tích cực phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh cho vay Quỹ giảm nghèo đến những đối tượng thuộc chương trình chưa vay vốn, đối tượng cần vốn bổ sung trong năm 2020, sớm hoàn thành chỉ tiêu TP đã giao đợt 2 và chủ động trình phân bổ chỉ tiêu cho vay Quỹ giảm nghèo đợt 3 (số tiền 22 tỷ đồng) cho các quận, huyện khi đã giải ngân hết chỉ tiêu vốn đợt 1, đợt 2 và đang còn nhu cầu vốn.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn tích cực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, các đoàn thể thực hiện hiệu quả phương án xử lý thu hồi nợ quá hạn đối với những phường, xã, thị trấn có nợ quá hạn từ 1% trở lên, đôn đốc thu hồi giảm nợ quá hạn hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020.

Mặt khác, đề nghị UBND các quận, huyện chưa bố trí đủ vốn ủy thác theo quy định cần bố trí vốn ngay trong quý này để bổ sung vốn cho vay ưu đãi, hỗ trợ người lao động giải quyết việc làm, phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục thiệt hại sau dịch Covid- 19.

Vân Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›