TP. HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

10:48 - 12/11/2020
TP. HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh minh họa

(Dân sinh) - UBND TP. HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về đẩy mạnh triển khai hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách; nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa vào cuộc sống. Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

UBND TP giao Sở Công Thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM tổ chức thực hiện tốt Chương trình cho vay bình ổn thị trường (trong đó, tạo điều kiện cho đối tượng là DN nhỏ và vừa trực tiếp sản xuất, phân phối hàng hóa Việt Nam tham gia chương trình nhiều hơn).

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu, xây dựng Đề án "Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP giai đoạn 2021 - 2025". Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất UBND TP trình HĐND TP cân đối và bố trí dự toán kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa đã được phê duyệt theo quy định. Sở Tài chính tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa để hỗ trợ nhu cầu vốn tạo điều kiện phục hồi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hoạt động kinh doanh cho DN.

Ngoài ra, UBND TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP thực hiện cho vay DN nhỏ và vừa. Tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể các thủ tục cho DN để hưởng chính sách hỗ trợ của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho các DN nhỏ và vừa vay vốn dựa trên mức độ hiệu quả từ phương án kinh doanh hoặc mức tín nhiệm của DN hơn là dựa trên tài sản thế chấp.

Mặt khác, Hiệp hội Doanh nghiệp TP tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ DN thực hiện các thủ tục hành chính, xúc tiến thương mại và đầu tư, tư vấn kinh tế và quản trị DN, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›