THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 03:19

TP Vĩnh Yên: Nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ

Vừa qua, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố; Ban tiếp công dân; lãnh đạo UBND các xã, phường, công chức Tư pháp, địa chính, văn phòng và trưởng thôn, tổ trưởng TDP của các xã, phường được truyền đạt những nội dung cơ bản Luật Tiếp công dân, những nội dung qui định mới của Luật Tiếp công dân và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các ban tiếp công dân.

14.11-t.-huan_2022144898

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các cán bộ được hướng dẫn các nghiệp vụ về trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về một nội dung; kỹ năng, kinh nghiệm và nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phân tích những tình huống cụ thể để làm rõ nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận thực tế tiếp công dân và xử lý đơn thư tại cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại vượt cấp, đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường và công chức chuyên môn; Hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố được nghe giảng viên Trường Thanh tra Chính phủ truyền đạt các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Trong đó hướng dẫn về trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; về quản lý, sử dụng bản kê khai; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập…

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh