THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 08:54

TP.HCM chi hơn 8.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững

(Dân sinh) - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2022 với tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 8.617 tỷ đồng.

Theo đó, TP tập trung triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, thực hiện giảm 0,35% tỷ lệ hộ nghèo và 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025.

TP.HCM tập trung triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo để góp phần hỗ trợ hộ cải thiện, nâng cao thu nhập, kéo giảm các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội.

Dịch Covid-19 tác động đã khiến số hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM gia tăng.

Dịch Covid-19 tác động đã khiến số hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM gia tăng.

Cụ thể, chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ như: Nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo dự kiến năm 2022 cho 11.481 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo vay vốn, với số tiền 459 tỷ đồng; chương trình cho vay giải quyết việc làm TP dự kiến năm 2022 cho vay 40.128 dự án, với số tiền 2.051 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP dự kiến cho vay 400 hộ, số tiền 12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); chính sách hỗ trợ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ về giáo dục; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ nhà ở; chính sách giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội.

Dịch Covid-19 khiến nhiều người ở TP.HCM mất thu nhập nên cuộc sống ngày càng khó khăn.

Dịch Covid-19 khiến nhiều người ở TP.HCM mất thu nhập nên cuộc sống ngày càng khó khăn.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dịch Covid-19 tác động đã khiến số hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM gia tăng. Trên toàn địa bàn TP.HCM, qua khảo sát vào cuối năm 2021, tổng hộ nghèo, cận nghèo là hơn 58.000 hộ (chiếm gần 2,3% tổng hộ dân TP.HCM), gồm gần 37.800 hộ nghèo và hơn 20.200 hộ cận nghèo. Trong khi đó, đầu năm 2021, TP.HCM có gần 35.000 hộ nghèo và gần 19.000 hộ cận nghèo. Như vậy, TP.HCM tăng gần 4.200 hộ nghèo và cận nghèo.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) và UNDP (Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam) với khoảng 1.500 người trên 18 tuổi, hơn 70% người tham gia khảo sát cho biết họ bị mất thu nhập; gần 50% cho biết họ bị mất từ 50% thu nhập trở lên và cứ 5 người lại có 1 người trả lời bị mất toàn bộ thu nhập khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh