THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2022 11:35

TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12/2021

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12.

Xét đề xuất của Sở Công Thương, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo tiếp tục thực hiện thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12/2021. Đồng thời, tuân thủ đảm bảo các điều kiện đã nêu tại điểm a, điểm c, mục 1 Công văn số 3818/UBND- KT về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của UBND TP ban hành ngày 16/11/2021.

TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12/2021

TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12/2021

UBND TP cũng giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch COVID-19, kết họp triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP Thủ Đức và ủy ban nhân dân các Quận - Huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương trước ngày 31/12/2021 để Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND TP.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh