THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 03:36

TP.HCM đề xuất kéo dài hoạt động thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm

(Dân sinh) - UBND TP.HCM đã dự thảo tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (QLATTP) từ ngày 1/4 cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của ban.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, UBND TP.HCM phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.  

Trong đó, liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, UBND TP đề xuất tại điều 7 dự thảo Nghị quyết: “Cho phép TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thực hiện chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Giao UBND TP lập đề án trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện”. 

Trước đó, ngày 5/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 2349/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Ban QLATTP TP.HCM (từ ngày 5/12/2016 - 5/12/2019).

Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 446/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của ban này trong 3 năm, kể từ ngày 1/4/2020.

Empty
Empty

Ban QLATTP TP.HCM ra quân triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối.

Tại Hội nghị Tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban QLATTP, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. Đặc biệt với một đô thị như TP.HCM, nơi tiêu thụ và cũng là trung tâm luân chuyển rất lớn thực phẩm hàng ngày, việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những nội dung luôn được quan tâm hàng đầu.

Sau 6 năm thí điểm, thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm là những điểm sáng, việc quản lý tập trung hơn, không phát sinh thêm biên chế. Các con số thống kê cũng cho thấy, công tác quản lý đạt hiệu quả hơn thể hiện qua vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm đã giảm kể cả về số lượng và chất lượng.

Từ đó, dẫn đến việc minh chứng mô hình thí điểm cơ bản đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Ban QLATTP trải qua 2 chu kỳ thí điểm, mong muốn được sự chấp thuận của Chính phủ về việc chính thức hóa mô hình này để tổ chức mô hình của Ban QLATTP ngày một chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn và chính thức hơn. Đó cũng là mong muốn của Lãnh đạo Thành phố.  

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh