THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 07:08

TP.HCM: Hơn 8,3 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập vay

(Dân sinh) - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị định số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ năm 2022.

Theo đó, TP.HCM phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ năm 2022 đối với chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho các quận, huyện và TP Thủ Đức với số tiền là 8,3 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, TP Thủ Đức phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các phường, xã, thị trấn để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

TP.HCM có gần 100 cơ sở giáo dục mầm non giải thể vì dịch Covid-19.

TP.HCM có gần 100 cơ sở giáo dục mầm non giải thể vì dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP chịu trách nhiệm triển khai cân đối vốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện, TP Thủ Đức trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị nào giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của TP, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu cho vay và báo cáo UBND TP, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP ngay sau khi thực hiện điều chỉnh.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, TP.HCM có 622 cơ sở giáo dục mầm non được sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch; 1.331 cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động từ 3 đến 6 tháng, gồm 468 cơ sở công lập, 863 cơ sở ngoài công lập và 1.766 cơ sở độc lập. Số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể là 20 trường và 79 nhóm lớp.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh