THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 12:16

TP.HCM hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn khi dạy trực tiếp

(Dân sinh) - Để đảm bảo an toàn cho việc dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa hướng dẫn về hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại thực hiện theo kế hoạch của UBND TP.HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Trong đó, cơ sở giáo dục có cấp THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP.HCM; các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Cụ thể, cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1 (nguy cơ thấp) thì tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Các trường THCS, THPT thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch. Trong đó, thời khoá biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần. 

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch. Củng cố các điều kiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời lượng, số lượng học sinh, quy định một số hoạt động theo cấp học được quy định: Cấp học mầm non - Trẻ từ 25-36 tháng tuổi 100%. Trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi là 100%. Không tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường. 

Cấp học tiểu học: Học sinh lớp 1, 2 là 100% học sinh, thời lượng 100%. Học sinh lớp 3,4,5 là 100% học sinh, thời lượng 50%. 

Cấp học THCS, THPT, GDTX: Được thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học. Trong đó, thời khoá biểu dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần. 

Trước khi mở cửa trường, các cơ sở giáo dục phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp.

Trước khi mở cửa trường, các cơ sở giáo dục phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, 2, 6, 9, 12. 

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) thì chỉ tổ chức dạy học trực tuyến. 

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. 

UBND TP cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trước ngày 3/12. Trước khi mở cửa trường, các cơ sở giáo dục phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp.

XUÂN TRƯỜNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh