THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 11:53

TP.HCM khẩn trương xây dựng đề án cơ chế đặc thù để phát triển TP Thủ Đức

(Dân sinh) - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch xây dựng "Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức".

Theo đó, UBND TP.HCM giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để kiến nghị Trung ương tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển TP Thủ Đức. 

Việc này nhằm cụ thể hóa các bước triển khai xây dựng "Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức", làm cơ sở phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo ngành, lĩnh vực quản lý; cụ thể về sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ được giao. 

TP. Thủ Đức là ‘hạt nhân’ thúc đẩy kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP. Thủ Đức là ‘hạt nhân’ thúc đẩy kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Yêu cầu đặt ra với đề án này là nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù hiện chưa được quy định hoặc khác với nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị với Trung ương tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển TP Thủ Đức, cụ thể trong các lĩnh vực về chính sách nguồn nhân lực; tài chính, ngân sách; doanh nghiệp và đầu tư; đất đai, tài nguyên môi trường; xây dựng, quy hoạch và hạ tầng đô thị. 

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề cương đề án và triển khai cho các đơn vị có liên quan; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND TP.HCM ban hành Quyết định thành lập Tổ Biên soạn Đề án. 

Tổ Biên soạn tổ chức họp, thống nhất từng nội dung với các sở ngành theo từng nhóm vấn đề; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Đề án. Tham mưu UBND TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học (lần 1) tại TP Thủ Đửc để lấy kiến các ngành, các tổ chức nghiên cứu; tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện nội dung dự thảo.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh