THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2022 01:05

TP.HCM: Người lao động ở doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo nghề miễn phí

(Dân sinh) - UBND TP.HCM vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, về đối tượng hưởng chính sách là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoạt động dưới 3 tháng. Về độ tuổi, không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ (tính đến thời điểm sử dụng các chính sách liên quan).

Về chính sách hỗ trợ, người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá hai triệu đồng/người/khóa, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần.

Người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo.

Người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo.

Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo, phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận đóng góp cùng sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TP.HCM cũng ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định trong năm 2022, Sở tham mưu cho UBND TP.HCM giải quyết việc làm cho 300.000 lao động, trong đó có 140.000 việc làm mới; đào tạo nghề cho 371.000 lao động.

Đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động giữa người lao động và doanh nghiệp; tổ chức các phiên, các sàn giao dịch việc làm, chú trọng đào tạo nghề cho 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 ngành dịch vụ của Thành phố và 8 ngành dịch chuyển tự do của khu vực để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

 

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh