THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 05:13

TP.HCM nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đến hết ngày 20/12

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, đến nay, đã có hơn 5.508 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Theo đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Theo đó, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho hơn 83.500 đơn vị và gần 1,8 triệu lao động được giảm đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0%, với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Đồng thời, đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị và hơn 2,32 triệu lao động với tổng số tiền chi hỗ trợ là hơn 5.508 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 2,16 triệu lao động đang tham gia BHTN và gần 156.600 lao động bảo lưu quá trình tham gia BHTN.

Nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 chậm nhất hết ngày 20/12

Nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 chậm nhất hết ngày 20/12

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật, chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê khai theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Người lao động có thể gửi bằng một trong các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở BHXH TPHCM, BHXH TP Thủ Đức, quận, huyện.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 2012/2021.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh