TP.HCM: Phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng

18:32 - 24/06/2020
TP.HCM: Phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

(Dân sinh) - Theo UBND TP.HCM, trong những năm qua công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố.

UBND TPHCM vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong những năm qua, với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân TP, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP, củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân.

Đồng thời, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động, phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng trong việc xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP.

UBND TP cho biết, trong thời gian tới, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của TP; công tác quản lý đất đai, thu hồi, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu; môi trường; các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT; quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp; quản lý vốn ODA.

XT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›