THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2021 07:18

TP.HCM phát triển và thu hút khoảng 15.000 lao động làm việc ở các hợp tác xã

(Dân sinh) -TP.HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 150 hợp tác xã (HTX), 2 Liên hiệp hợp HTX để thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 150 hợp tác xã, 2 Liên hiệp hợp HTX; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP TP là 0,5%; thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 60%, còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp cho các Liên hiệp HTX, HTX có quy mô lớn, doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động nhằm phát huy tối đa mọi tiềm lực và năng lực của HTX, tạo điều kiện cho HTX phát triển ổn định và bền vững.

TP.HCM phát triển và thu hút khoảng 15.000 lao động làm việc ở các hợp tác xã - Ảnh 1.

TP.HCM đề xuất chính sách ưu tiên HTX nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với các HTX nông nghiệp. Đặc biệt là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTX nông nghiệp thành lập mới để hỗ trợ HTX giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên HTX nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với các HTX nông nghiệp. Đặc biệt là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành viên HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với những mức phí thấp nhất.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX, xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình. Cụ thể, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX…; huy động nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tập thể, HTX.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh