THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 04:22

TP.HCM sẽ tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31/12

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021 để các quận, huyện và TP Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2021 để các quận, huyện và TP Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân.

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ là:

1. Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách hỗ trợ của TPHCM trong đợt 1, đợt 2;

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 2);

3. Người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ (đợt 3).

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng đề nghị thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31/1/2022 đối với:

1. Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ (đợt 3);

2. Người đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa được lập danh sách do bị cách ly y tế, hoặc nằm viện trong thời điểm lập danh sách (đợt 3);

3. Người đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ do bị cách ly y tế, điều trị trong thời điểm chi hỗ trợ (đợt 3).

Tổng quy mô 3 đợt hỗ trợ là gần 8,5 triệu đối tượng với số tiền hơn 9.865 tỷ đồng.

Tổng quy mô 3 đợt hỗ trợ là gần 8,5 triệu đối tượng với số tiền hơn 9.865 tỷ đồng.

Đối với các trường hợp đã dược phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do qua đời thì các địa phương sử dụng tiền hỗ trợ để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho thân nhân của người đó.

Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 (sau thời gian nêu trên) do thiếu kinh phí thì cho phép các địa phương thực hiện chi hỗ trợ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được bổ sung đủ dự toán kinh phí.

Các trường hợp đã chi tiền hỗ trợ nhưng chưa thỏa điều kiện hỗ trợ (bị trùng lặp, không thuộc đối tượng…) thì các địa phương vận động người dân hoàn trả tiền hỗ trợ và kết thúc việc thu hồi chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong đợt 1, có gần 387.400 người lao động tự do đã nhận hỗ trợ (đạt gần 99%) trong tổng số hơn 392.300 được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 581 tỷ đồng. Đợt 2, có hơn 627.800 lao động tự do (hơn 97%); hơn 38.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 1,2 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1.817 tỷ đồng. Trong đợt 3, có hơn 6,2 triệu người (gần 81%) đã nhận hỗ trợ trong tổng số hơn 7,7 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được phê duyệt danh sách. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 là gần 6.222 tỷ đồng. Như vậy, vẫn còn gần 1,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhận hỗ trợ.

Tổng quy mô 3 đợt hỗ trợ là gần 8,5 triệu đối tượng với số tiền hơn 9.865 tỷ đồng.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh