TP.HCM: Sở Nội vụ đề xuất trả thêm thu nhập cho công chức

12:15 - 05/07/2020
TP.HCM: Sở Nội vụ đề xuất trả thêm thu nhập cho công chức

Sở Nội vụ TP.HCM cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập cho phù hợp

(Dân sinh) - Sở Nội vụ TPHCM vừa có đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho công chức trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc cụ thể.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm vừa có tờ trình tới UBND TPHCM về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức), thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý - Báo SGGP đưa tin.

Sở Nội vụ TPHCM đánh giá, chính sách chi thu nhập tăng thêm đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của công chức; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giúp TPHCM đạt được nhiều kết quả kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Qua 2 năm triển khai, việc đánh giá, phân loại hàng quý cơ bản được triển khai nghiêm túc, có chất lượng và công khai, minh bạch. Tỷ lệ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hàng quý đạt 97,5% so với tổng số công chức. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70,8%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 26,7%. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hàng quý chiếm 2,2%; số lượng không hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 0,34%.

TP.HCM: Sở Nội vụ đề xuất trả thêm thu nhập cho công chức  - Ảnh 1.

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất đánh giá, chấm điểm công chức để chi thu nhập tăng thêm dựa vào kết quả làm việc, không dựa vào ngày làm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm mới thứ nhất, theo Plo, Sở Nội vụ đề xuất việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc thực tế.

Theo Sở Nội vụ, việc nghiên cứu, thay đổi phương thức chi thu nhập tăng thêm này dựa trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ của công chức.

Còn như phương pháp tính hiện nay, theo công văn số 1995 của UBND TP là tính theo số ngày làm việc thực tế theo phân công của cấp có thẩm quyền (kể cả ngày nghỉ lễ, Tết) để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điểm mới thứ hai, Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung giải pháp theo hướng phân cấp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý gắn với hệ thống tiêu chí cụ thể theo đặc thù của ngành, lĩnh vực.

TP chỉ hướng dẫn khung tiêu chí, mức điểm và phương thức đánh giá, phân loại chung, không tiếp tục duy trì thực hiện quy định chung thống nhất.

Theo Sở Nội vụ, giải pháp này nhằm tăng cường tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

TP.HCM: Sở Nội vụ đề xuất trả thêm thu nhập cho công chức  - Ảnh 2.

TP chỉ hướng dẫn khung tiêu chí, mức điểm và phương thức đánh giá, phân loại chung, không tiếp tục duy trì thực hiện quy định chung thống nhất.

Ngoài các giải pháp mới nêu trên, trong thời gian tới, Sở Nội vụ cũng đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá cần rà soát kỹ về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những người được đánh giá ở mức này phải phản ánh trung thực kết quả lao động sáng tạo và nổ lực học hỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ này cũng phải đảm bảo sự phân hóa hợp lý giữa các mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, không vì thành tích cá nhân mà làm sai lệch kết quả đánh giá, phân loại cán bộ.

Đối với những ý kiến phản ánh về nguyên tắc tính “tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý”, Sở Nội vụ cho biết sẽ kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, có chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Sở Nội vụ TP.HCM cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập cho phù hợp. Việc này nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động an tâm công tác.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm chia sẻ với người dân trong thời điểm phòng chống dịch bệnh, TPHCM tiếp tục điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm. Theo đó, đối với công chức có hệ số lương trên 3,00: hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020; đối với công chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống, điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, từ năm 2020, TPHCM đã mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm là người được tuyển dụng, làm việc theo chế độ hợp đồng (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), với mức chi trả tối thiểu 3 triệu đồng/người/quý, do cơ quan, đơn vị tự cân đối.

Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục nghiên cứu, thay đổi phương thức chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ của công chức. Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc cụ thể. TPHCM tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá, phân loại hàng quý nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho các khâu thống kê, tổng hợp kết quả.


PHA LÊ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›