THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 05:22

Trà Vinh: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

(Dân sinh) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2022, có tối thiểu 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số và triển khai giải pháp cho phép thanh toán không dùng tiền mặt để thu học phí, viện phí; trong đó số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%. 

UBND tỉnh Trà Vinh đang thúc đẩy chuyển đổi số.

UBND tỉnh Trà Vinh đang thúc đẩy chuyển đổi số.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.  

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

KIM ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh