THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 09:50

PHÚ YÊN:

Trang bị kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động

Trong 2 ngày 16-17/6/2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chính sách an toàn, vệ sinh lao động, chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các doanh nghiệp.

Lớp tập huấn có các học viên gồm: Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX phi nông nghiệp (người sử dụng lao động), cán bộ lao động tiền lương, kế toán, cán bộ hành chính nhân sự, người làm công tác an toàn lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các HTX phi nông nghiệp và lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp được Bộ LĐ-TB&XH cấp giấy phép huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu lại buổi tập huấn, ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên) nêu rõ: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động; bảo đảm cho người lao động trong quá trình tham gia lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được điều trị ổn định để phục hồi chức năng và khả năng lao động, được bố trí công việc phù hợp, bù đắp về vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình khi bị mất hoàn toàn hoặc một phần khả năng lao động.

Để triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên) phát biểu tại buổi tập huấn.

Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên) phát biểu tại buổi tập huấn.

"Mục đích của của khóa tập huấn là trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, cơ chế tài chính về chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính về hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chính sách an toàn vệ sinh lao động, chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp", ông Nguyễn Tài Soa nhấn mạnh.

NGỌC MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh