Theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó quy định nguyên tắc quản lý nhà nước về giá trang thiết bị y tế như sau.

Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN