Tag trẻ liên tiếp gặp tai họa tại trường, lỗ hổng trách nhiệm, cây phượng đổ trong sân trường, cổng trường bị sập, quạt trần rơi, tường bị đổ, học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô, trường đoàn thị điểm, trường Gateway, học sinh tử vong

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp