Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Ô (Quảng Trị)

Trong quá trình san nền làm nhà, một hộ dân tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã phát hiện dấu vết nghi có hài cốt liệt sĩ, nên ngay lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương.

14/09/2021 14:59

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Ô (Quảng Trị)