Xây dựng Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

(Dân sinh) - Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức phiên họp Ban soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp.

16/04/2021 15:38

Xây dựng Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng