Số hóa hồ sơ: Bước đột phá trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(Dân sinh) - Số hóa hồ sơ người có công là vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng, giúp việc sắp xếp, lưu trữ văn bản, tài liệu một cách khoa học, khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác, tránh được tình trạng mất mát, thất lạc, tạo điều kiện bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí trong việc bảo quản tài liệu hồ sơ.

06/01/2021 08:14

Số hóa hồ sơ: Bước đột phá trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng