ĐB Quốc hội: Tin tưởng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ mới

(Dân sinh) - Nhiệm kỳ tới 2021- 2026, đại biểu Quốc hội tin tưởng, với năng lực bản lĩnh, và những thành tựu nổi bật đạt được nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng tập thể Bộ LĐ-TB&XH sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quốc hội và Chính phủ giao, tạo được nhiều đột phá, cũng như đáp ứng được sự mong đợi của người dân.

28/07/2021 17:15

ĐB Quốc hội: Tin tưởng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ mới