Bến Tre: Đảm bảo tốt nhất điều kiện vật chất, tinh thần của người có công

(Dân sinh) - Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân bằng nhiều hình thức.

05/05/2021 06:08

Bến Tre: Đảm bảo tốt nhất điều kiện vật chất, tinh thần của người có công