TP. Cần Thơ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người có công

(Dân sinh) - Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công (NCC), các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương TP. Cần Thơ luôn đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; qua đó, giúp gia đình chính sách, NCC luôn ấm lòng, vững tin vươn lên ổn định cuộc sống.

02/05/2021 12:03

TP. Cần Thơ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người có công