Đắk Lắk: Chi trả trợ cấp đối với người có công kịp thời, công khai, minh bạch

(Dân sinh) - Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn, đặc biệt là công tác chi trả trợ cấp, kịp thời nhằm ổn định cuộc sống cho các đối tượng được hưởng.

27/11/2020 18:32

Đắk Lắk: Chi trả trợ cấp đối với người có công kịp thời, công khai, minh bạch