THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 04:00

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 16/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.
Triển khai thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi) - Ảnh 1.

Bệnh nhân tham gia điều trị tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS cho biết, để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Các nội dung triển khai thực hiện bao gồm: Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác phòng, chống HIV/AIDS và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDS; Xây dựng kế hoạch giải thể Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ở Trung ương và các địa phương; Xây dựng kế hoạch cơ chế đảm bảo tài chính đồng trong việc xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai.

Xuân Quang

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh