THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 02:02

Trình phương án bổ sung nhân sự chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

(Dân sinh) - Bộ Chính trị trình Trung ương cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó sáng ngày 7/7, tại ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII, dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng, dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng, dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Tiếp đó: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trình phương án bổ sung nhân sự chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Hội nghị T.Ư 3. Ảnh Nhật Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khi đề cập đến nội dung này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV sắp tới.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh