Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở Phú Yên

06:11 - 24/04/2017

Nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành văn bản số 68 /KH-UBND để triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Phú Yên năm 2017.

 

Người khuyết tật ở Phú Yên sẽ được tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp (sinh hoạt chuyên đề pháp luật, tư vấn pháp luật trong các đợt truyền thông ở cơ sở…) cho các dạng tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động…) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật cư trú, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức khác của người khuyết tật…), trong đó chú trọng vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu đảm bảo đạt 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quốc tế  về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật cũng được kiểm tra, theo dõi sát sao.

 

         Người khuyết tật sẽ được tăng cường trợ giúp pháp lý

 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên là đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu. 

ĐÔNG HƯNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›