Trung tâm DVVL Hải Dương: Nỗ lực kết nối cung cầu lao động

12:21 - 10/10/2020

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối cung cầu lao động, trong thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương đã làm tốt công tác thu thập thông tin việc làm trống cũng nhu thông tin người tìm việc. Nhờ đó, doanh nghiệp tuyển được lao động theo đúng nhu cầu và người lao động tìm được việc làm phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, các hoạt động về giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải chịu ảnh hưởng không nhỏ do công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương) đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm hỗ trợ tối đa người lao động cũng như các doanh nghiệp trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự.

Các hoạt động kết nối việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp được đẩy mạnh. Trung tâm không ngừng mở rộng mạng lưới liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở những địa phương khác. Nhờ vậy, hiệu quả thông tin thị trường lao động đã được khai thác tối đa, tạo hiệu quả tích cực cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng nhân sự.

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm thu thập được 25.456 thông tin việc làm trống đạt 83% kế hoạch năm; thu thập 13.965 thông tin người tìm việc đạt 75% kế hoạch năm. Cung ứng thông tin thị trường lao động cho 27.330 lượt người đạt 77% kế hoạch năm. Cùng với đó, phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực quý I, II, III; Phân tích, đánh giá tình hình lao động thất nghiệp quý I, II, III năm 2020.

Trung tâm cũng đã tiếp nhận, tổng hợp, cập nhật, lưu trữ thông báo tình hình biến động lao động của 78 lượt doanh nghiệp. Duy trì và vận hành hệ thống tư vấn qua tổng đài 19006128, kết quả có 39.506 cuộc gọi đến. Tiếp nhận phiếu cung- cầu lao động năm 2020 từ các phòng lao động chuyển tới. Phối hợp với các phòng ban nhập tin cung- cầu lao động năm 2020.

Trung tâm DVVL Hải Dương: Nỗ lực kết nối cung cầu lao động - Ảnh 1.

Trung tâm DVVL Hải Dương nỗ lực kết nối người lao động với doanh nghiệp

Song song với đó, Trung tâm đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động, đặc biệt là dạy nghề cho người lao động thất nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, số học viên tuyển mới là 1.234 người gồm: Học viên học nghề lái xe ô tô hạng B2 là 885 người và hạng C là 358 người, đạt 102,9% kế hoạch năm (trong đó số lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề là 123 người; dạy nghề cho lao động nông thôn là 114 người). Tổng số học viên tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ theo quy định của Tổng cục Dạy nghề là 1.059 người ( 777 học viên hạng B2 và 282 học viên hạng C). Số học viên học và thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 là 755 người, đạt 107,8% kế hoạch năm. Hiện nay, Trung tâm đã xin cấp lại giấy phép đào tạo lái xe có bổ sung hạng B 11, hạng D và E.

Đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã ký kết hợp đồng với 80 đơn hàng đạt 87% kế hoạch năm. Trong đó, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 79 đơn hàng và thực hiện tư vấn an toàn vệ sinh lao động 1 đơn hàng với ước tổng giá trị là 1,318 tỷ đồng. Số người được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là 20.568 người.

Với sự sáng tạo, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để thực hiện tốt kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương đã hoàn thành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm.

Quang Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›