Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

06:37 - 26/01/2019

Ngày 25/1, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Ban đã có buổi làm việc với PVN.

 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần tập trung hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành Dầu khí và các cơ chế, chính sách đặc thù riêng 

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PVN đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí cũng như một số kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn đã kiến nghị với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, ngành một số khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cần được tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần tập trung hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành Dầu khí và các cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, trọng tâm là hoàn thiện Luật Dầu khí. Các luật như: Luật Đầu tư 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng… cần phải xem xét tổng thể để có quy định thống nhất giữa các văn bản pháp luật này. 

 Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 41 để trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn cũng như của ngành Dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần chuẩn bị tốt để báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, đồng thời phối hợp Ban Kinh tế Trung ương trong công tác thẩm định. 


 Đối với những khó khăn, vướng mắc trong xử lý 5 dự án, doanh nghiệp yếu kém, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần có cách tiếp cận đúng, sớm có các kiến nghị để ban hành các chủ trương, chính sách cụ thể. Với một số vấn đề lớn, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị sớm có chỉ đạo để tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển trong thời gian tới. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016- 2020, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất như: gia tăng trữ lượng dầu khí 10-15 triệu tấn quy dầu; khai thác dầu 12,37 triệu tấn (trong nước 10,43 triệu tấn, nước ngoài là 1,94 triệu tấn); khai thác khí 9,69 tỷ m3; sản xuất đạm 1,58 triệu tấn; sản xuất điện 21,6 tỷ kWh; sản xuất xăng dầu 10,35 triệu tấn…

Thanh Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›