THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:32

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2023

Theo Điều 3 Nghị định 139/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, b, c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Các trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2023 cụ thể như sau.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh