THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:55

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

(Dân sinh) - Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau.
infographic 6 (3)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh