CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 04:24

Trường hợp người nước ngoài không thể xin xác nhận đủ 3 năm kinh nghiệm thì xử lý ra sao?

Trường hợp người nước ngoài là lao động kỹ thuật đã nghỉ làm những công ty trước và làm qua nhiều quốc gia thì không dễ để xin xác nhận đủ 03 năm kinh nghiệm. Trường hợp này như thế nào?

Cục Việc làm trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm:

Trường hợp người nước ngoài không thể xin xác nhận đủ 3 năm kinh nghiệm thì xử lý ra sao?  - Ảnh 1.

- Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Đối với người nước ngoài đã làm việc tại nhiều quốc gia thì có thể dùng các giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài tại các quốc gia để cộng dồn chứng minh số năm kinh nghiệm làm việc của mình. Các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định tại Khoản 9 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên trước khi tiến hành làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động.

CỤC VIỆC LÀM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh