(Dân sinh) - Từ ngày 1/6/2021, Nghị định 38/2021 có hiệu lực. Theo đó, mức phạt với hành vi quảng cáo thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên sẽ tăng mạnh.

Từ 1/6/2021 tăng mạnh mức phạt khi quảng cáo thuốc lá, rượu - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN