THỨ BA, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023 04:41

Từ đầu năm đến nay TP.HCM giảm được 11 hộ nghèo

(Dân sinh) - Sau 8 tháng, TP.HCM giảm được 11 hộ nghèo (từ 21.313 hộ nghèo xuống còn 21.302 hộ) và 2 hộ cận nghèo (từ 18.068 hộ cận nghèo còn 18.066 hộ).

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, 8 tháng đầu năm 2023 và phương hướng tháng 9/2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

Theo báo cáo, đầu năm 2023, toàn TP có 39.381 hộ nghèo và cận nghèo với 155.764 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,55% tổng số hộ dân thành phố. Trong đó, hộ nghèo là 21.313 hộ với 83.106 nhân khẩu, hộ cận nghèo là 18.068 hộ với 72.658 nhân khẩu. 

Tính đến tháng 8, toàn TP còn lại 39.368 hộ nghèo và cận nghèo với 155.683 nhân khẩu. Trong đó, hộ nghèo là 21.302 hộ với 83.049 nhân khẩu, hộ cận nghèo là 18.066 hộ với 72.634 nhân khẩu. 

Tình trạng sa thải lao động đang diễn ra phức tạp tại TP.HCM và có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới...khiến số hộ nghèo, cận nghèo có chiều hướng gia tăng.

Tình trạng sa thải lao động đang diễn ra phức tạp tại TP.HCM và có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới...khiến số hộ nghèo, cận nghèo có chiều hướng gia tăng.

Từ báo cáo cho thấy, trong 22 đơn vị hành chính cấp quận, huyện của TP.HCM, huyện Cần Giờ đứng đầu về số người nghèo khi có đến 6.263 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 32,5% tổng số hộ trên địa bàn (6.263 hộ/19.249 hộ). 

Địa phương có số hộ nghèo và cận nghèo nhiều thứ 2 là huyện Củ Chi với hơn 4.800 hộ, chiếm tỷ lệ 3,65% (4.823 hộ/131.982 hộ). 

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, hiện nay TP.HCM đang thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, phương thức này đã góp phần đảm bảo cho người dân được đáp ứng đầy đủ yêu cầu về giáo dục và đào tạo, y tế, việc làm và bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin...

Nhiều địa phương trên địa bàn TP đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, của các thành phần kinh tế tham gia; đồng thời, TP cũng xây dựng các kế hoạch lồng ghép hiệu quả chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt gắn chặt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động "Vì người nghèo" để hoạt động thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của toàn dân thành phố vào sự nghiệp giảm nghèo. 

Bộ tiêu chí nghèo của TP.HCM gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt

Theo đó, hộ nghèo là hộ có từ 3 chỉ số thiếu hụt trở lên hoặc thiếu hụt 2 chỉ số chiều thu nhập (thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm trở xuống và có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%).

Hộ cận nghèo là hộ gia đình có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

Trong khi đó, mức chuẩn nghèo cả nước trong giai đoạn 2022-2025 tại khu vực nông thôn là từ 18 triệu đồng/người/năm trở xuống, tại khu vực thành thị là từ 24 triệu đồng/người/năm trở xuống.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh