THỨ HAI, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022 11:07

Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được thay đổi

Bộ GD&ĐT cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2022 và hoàn thiện để công bố và từng bước chuẩn bị triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hà Nội.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hà Nội.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối Sở GD&ĐT tổ chức ngày 7 và 8/9.

Theo đó, trong năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không còn phù hợp; xây dựng, hoàn thiện quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi tốt nghiệp THPT bảo đảm thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024, Bộ GD&ĐT thống nhất giữ ổn định mô hình, cách thức tổ chức như năm 2022 để phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 đang triển khai ở những năm cuối cùng. Đồng thời sẽ hoàn thiện, phát huy các yếu tố ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào kỳ thi, nếu cần thiết sẽ ban hành quy chế thi mới nhằm khắc phục những điểm chưa thật sự thuận tiện.

Về kỳ thi từ năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết đã có một vài phương án được dự kiến, lấy ý kiến chuyên gia, tuy nhiên cần cân nhắc nhiều phương diện trước khi lấy ý kiến rộng hơn. Điều quan trọng là phải kế thừa được những ưu điểm của kỳ thi hiện nay, đồng thời điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Chương trình giáo dục mới được tiếp cận theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng, vì vậy kỳ thi cần phải tăng tính chất của một kỳ thi đánh giá năng lực.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đưa ra 2 phương diện cần được đẩy mạnh hơn nữa là ứng dụng công nghệ và tính phân cấp, trách nhiệm trong chủ động truyển sinh của trường đại học.

 

Nhìn lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, kỳ thi thành công một cách toàn diện, đạt được các mục tiêu, kỳ vọng đề ra. Kỳ thi nghiêm túc, công bằng, an toàn, phù hợp thực tế công tác giáo dục phổ thông trong bối cảnh bị ảnh hưởng rất sâu sắc của dịch bệnh. Đây cũng là một kỳ thi được tổ chức mang tính nhân văn cao, tính giáo dục, khoa học và phù hợp với lộ trình đổi mới GD&ĐT.

Bộ trưởng GD&ĐT đánh giá, kỳ thi đã từng bước hướng đến đổi mới, với mục tiêu định hướng cho người học phát triển năng lực, phẩm chất và sự sáng tạo. Đổi mới dễ nhận thấy nhất là ở phương diện công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số, học sinh được đăng ký dự thi trực tuyến.  

Với công tác ra đề ở một số môn có bước đổi mới, từ đội ngũ nhân lực làm đề thi, đến các yêu cầu của đề thi. Đặc biệt, 2 môn Ngữ văn, Lịch sử có một số điều chỉnh theo hướng phát huy sự sáng tạo ở thí sinh hơn. Một định hướng nữa được đặt ra và cần có lộ trình, tránh gây “sốc” cho dạy và học, đó là đề thi chú ý đến những phương diện mà người học cần tăng cường sử dụng thiết bị và yếu tố trải nghiệm. Điều này sẽ dần khiến nhà trường phải tăng cường thiết bị dạy học, thầy và trò giảm dần yếu tố dạy chay và học chay.  

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh