(Dân sinh) - Từ ngày 1/10/2021, sẽ có thêm trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021.

Ngoài các trường hợp cảnh báo với xe vi phạm hành chính đã trễ hạn giải quyết tại Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì từ ngày 1/10/2021, sẽ có thêm 3 trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021:

Cụ thể: 

Từ ngày 1/10/2021, sẽ có thêm 3 trường hợp xe ô tô bị cảnh báo đăng kiểm - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

25/09/2021