(Dân sinh) - Trong mùa dịch COVID-19, việc hiểu và tự chăm sóc sức khỏe rất quan trọng. Những loại thuốc có thể mua mà không cần bác sĩ kê toa dưới đây sẽ giúp bạn xử lý một số tình huống sức khỏe thông thường.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Tủ thuốc gia đình trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

 

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN