CHỦ NHẬT, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2022 05:32

Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, những năm qua, Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nhằm đấu tranh với tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, tính đến tháng 5/2022, TP. Hà Nội có khoảng 17.916 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý. Trong đó, có 12.380 người nghiện ma túy ở cộng đồng, còn lại 5.536 người nghiện đang ở các trường, trại do ngành Công an và các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập quản lý. 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy”, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống ma túy (PCMT), cai nghiện và quản lý sau cai. Qua đó, nhằm đấu tranh với tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Trong 2 năm (2020, 2021) các cơ sở CNMT Hà Nội đã tiếp nhận 7.685 lượt người vào CNMT đảm bảo đúng quy trình chuyên môn và tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Tính đến ngày 14/6/2022 các cơ sở CNMT đang quản lý 2.793 học viên cai nghiện, trong đó có 1.684 người cai nghiện bắt buộc và 795 người cai nghiện tự nguyện, 85 người thuộc diện lưu trú tạm thời và 175 người đang tham gia điều trị Methadone tại các cơ sở.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Luật PCMT 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các địa phương và đơn vị trực thuộc Sở. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền, tập huấn công tác PCMT và phát động cuộc thi tìm hiểu Luật PCMT 2021 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tại 10/10 trường trung cấp nghề trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội. Từ đây đã tạo bước chuyển tích cực góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác PCMT trong nhà trường và được các đơn vị ghi nhận, ủng hộ, kết quả phong trào đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thăm, khám sức khỏe: Thăm, khám sức khỏe cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội.

Thăm, khám sức khỏe: Thăm, khám sức khỏe cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội.

Để làm tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 175-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và các văn bản của T.Ư và TP. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác CNMT, quản lý sau cai tại các cơ sở CNMT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các cơ sở CNMT chủ động tổ chức triển khai thực hiện những quy định của Luật PCMT và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị và CNMT đối với người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, lưu trú tạm thời, điều trị chất thay thế dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Tiếp tục triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng công tác CNMT giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng nhiệm vụ công các cai nghiện, phục hồi theo quy định của pháp luật. Các phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở LĐTB&XH hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ sở CNMT và tại địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực tham gia công tác cai nghiện và quản lý sau cai theo yêu cầu. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương điển hình, tiên tiến, phấn đấu hoàn thành tốt công tác CNMT giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

Để đảm bảo hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong thời gian tới, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và các cơ sở cai nghiện ma túy công lập cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy để người dân, các cơ quan quản lý nhà nước hiểu, nhận thức đúng các thay đổi về chính sách, về tổ chức thực hiện trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng phương án, dự án hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện công tác cai nghiện ma túy theo quy định…

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh