THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2022 02:06

Chương Mỹ:

Từng bước kiềm chế tệ nạn xã hội, không để phát sinh trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm

Để xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh và đa dạng các hình thức giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội, coi đây là biện pháp quan trọng và cần thiết được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 501 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó tại cộng đồng là 361 người, tại các cơ sở cai nghiện là 140 người. Tổng số đối tượng tù tha về các tội ma túy trên địa bàn là 560 đối tượng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan đưa 42 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP; đưa 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Thành phố.

Đội công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn được kiện toàn với 216 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên được phân công giúp đỡ các đối tượng là người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng. Khuyến khích, vận động được 36 đối tượng cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của thành phố.

Tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Nhờ sự phối hợp của các ngành chức năng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương đã từng bước kiềm chế, giảm thiểu tệ nạn xã hội, không để phát sinh các xã tăng mức trọng điểm về tệ nạn ma túy. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, huyện Chương Mỹ luôn xác định chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, coi đây là biện pháp quan trọng và cần thiết được tiến hành thường xuyên, liên tục. 

Để xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động nhân  dân trên địa bàn chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội. Theo đó, trong năm 2021 đã tổ chức được 428 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS.

Tổ chức ký cam kết với 8800 hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện không vi phạm TNXH và phát sinh người nghiện mới; Cấp phát gần 5500 tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy, treo mới 130 khẩu hiệu, băng rôn, biển cấm sử dụng ma túy tại khu vực công cộng phức tạp về ma tuý, 32 biển tuyên truyền phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống ma túy 26/6" và ngày "Thế giới phòng, chống AIDS 1/12"…

Một trong những nội dung xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm là thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện tại nơi cư trú. Đây là nhiệm vụ luôn được đảng bộ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình quản lý sau cai nghiện.

Năm 2021 trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 101 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai tại nơi cư trú, các đối tượng này đã được các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tình nguyện viên phân công quản lý, giúp đỡ phòng tránh tái nghiện. Đồng thời làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát phát hiện kịp thời đối tượng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, tụ điểm công cộng có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Theo số liệu điều tra, thống kê cuối năm 2021, toàn huyện có 173 cơ sở kinh doanh dịch vụ với gần 460 nhân viên, tiếp viên, trong đó có 96 cơ sở có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm. Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nghiện ma túy”, hơn 200 các tình nguyện viên thuộc các Đội tình nguyện ở các xã, thị trấn được phân công đã nắm bắt tình hình địa bàn, di biến động của các đối tượng trong địa bàn mình phụ trách.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Chương Mỹ đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh trường THCS, THPT với 3.400 giáo viên, học sinh tham gia. Đưa 06 kiến nghị phòng ngừa về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy và các loại ma túy mới du nhập vào nước ta. Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức 192 buổi tuyên truyền với 733 lượt người tham gia, treo 32 pano, áp phích về công tác phòng, chống mại dâm, công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Tăng cường tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu đến các đối tượng có nguy cơ cao nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới, vận động người nghiện đi cai, hạn chế tỷ lệ tái nghiện. 

Đồng thời, các ban, ngành đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh các mô hình hoạt động của BCĐ các xã, thị trấn, tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, cổ vũ động viên gương người nghiện ma túy thành công, tập trung vào các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh