Tuyển chuyên gia duy trì, quản trị và vận hành website chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021

09:41 - 18/05/2021

(Dân sinh) - . Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021.

Tuyển chuyên gia duy trì, quản trị và vận hành website chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021
 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


1. Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021:

- Tuyển 01 chuyên gia hoàn thiện nội dung chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

- Tuyển 01 chuyên gia xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ online cho người học chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

- Tuyển 01 chuyên gia duy trì, quản trị, vận hành website chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến.

 (chi tiết tại Điều khoản tham chiếu kèm theo).

2. Đề nghị chuyên gia quan tâm gửi hồ sơ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 67A đường Trương Định, P. Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 16h00 ngày 28 tháng 5 năm 2021. Bản mềm gửi địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn

3. Hồ sơ gồm:

- Lý lịch khoa học; đề xuất nội dung và chi phí tài chính.

- Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo).

Hồ sơ nêu trên để trong phong bì dán kín ghi rõ "Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến".

4. Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Quang Luật, điện thoại: 0328.999.365.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển chuyên gia duy trì, quản trị và vận hành website chương trình

giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021

Tuyển chuyên gia duy trì, quản trị và vận hành website chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2021
 - Ảnh 2.Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021; để hoàn thiện chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến (GDSKTDTDTT) cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 tuyển một (01) chuyên gia hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp duy trì, quản trị và vận hành website chương trình GDSKTDTDTT năm 2021 như sau:

I. BỐI CẢNH

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng website chương trình GDSKTDTDTT cho người học tại địa chỉ https://giaoducgioitinh .online.

Từ năm 2020 trở về trước trang website chương trình GDSKTDTDTT được sự hỗ trợ, tài trợ và điều hành của một đối tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2021 website này không được sự hỗ trợ nữa. Do vậy, để duy trì và vận hành website năm 2021, dự án tuyển một (01) chuyên gia hỗ trợ duy trì, quản trị và vận hành website nêu trên.

II. YÊU CẦU

Website chương trình GDSKTDTDTT được duy trì, quản trị và vận hành bình thường phục vụ việc truy cập của các chuyên gia, người quản lý và người học chương trình.

III. NỘI DUNG

1. Duy trì, quản trị và vận hành website chương trình GDSKTDTDTT gồm:

- Duy trì, quản trị, vận hành website hoạt động bình thường. 

- Cập nhật nội dung website.

- Thực hiện sao lưu / backup dữ liệu website

- Check lỗi / fix lỗi website. Sửa hoặc báo cáo các lỗi này với đội ngũ lập trình web hoặc cấp thẩm quyền nhằm bảo vệ website kịp thời.

- Xử lí các vấn đề phát sinh khác liên quan đến website (nếu có).

2. Phối hợp với các chuyên gia liên quan nhằm hoàn thiện nội dung, chức năng website để bàn giao cho các bên liên quan.  

IV. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

  • Chuyên gia làm việc độc lập.

- Phối hợp với các chuyên gia và các bên liên quan.

V. SẢN PHẨM

Website chương trình GDSKTDTD được duy trì, vận hành bình thường.

VI. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CÔNG CHI PHÍ

1. Phạm vi công việc: Chuyên gia duy trì, quản trị và vận hành website chương trình GDSKTDTDTT theo yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Chuyên gia bắt đầu làm việc sau khi bắt đầu ký hợp đồng làm việc với Ban Quản lý Dự án VNM9P04.

2. Công việc cụ thể: Chuyên gia bắt đầu làm việc sau khi bắt đầu ký hợp đồng làm việc với Vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Ban Quản lý Dự án VNM9P04. Cụ thể như sau:

- Duy trì, quản trị, vận hành website hoạt động bình thường. 

- Cập nhật nội dung website.

- Thực hiện sao lưu / backup dữ liệu website

- Check lỗi / fix lỗi website. Sửa hoặc báo cáo các lỗi này với đội ngũ lập trình web hoặc cấp thẩm quyền nhằm bảo vệ website kịp thời.

- Xử lí các vấn đề phát sinh khác liên quan đến website (nếu có).

- Phối hợp với các chuyên gia liên quan nhằm hoàn thiện nội dung, chức năng website. 

VII. TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành kỹ thuật.

- Có kinh nghiệm công tác từ 03-05 năm trở lên trong các lĩnh vực liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Biết sử dụng HTML, có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa và có khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm kỹ thuật (SEO).

- Ưu tiên người thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để có thể giúp duy trì, quản trị và vận hành website sau khi kết thúc chu kỳ dự án VNM9P04.

VIII. HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ ký hợp đồng tư vấn với chuyên gia. Hợp đồng sẽ bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ và thời gian thực hiện, tạm ứng, thanh toán.

Định mức chi phí tư vấn được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm, tuy nhiên không vượt quá mức chuyên gia tư vấn trong nước VNM3 quy định tại "Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam, bản cập nhật năm 2017". Mức chi trả cụ thể theo kế hoạch dự toán được phê duyệt. Chi phí đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương thức thanh toán: Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chuyên gia theo thỏa thuận tại hợp đồng.

Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Quản lý Dự án và chuyên gia UNFPA giám sát chất lượng sản phẩm, tạm ứng và thanh toán chi phí (thực hiện hợp đồng theo quy định). Chi phí được thanh toán và trả bằng tiền VNĐ sau khi sản phẩm được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nghiệm thu.

IX. THỜI HẠN THỦ TỤC

Đề nghị chuyên gia gửi thông tin, hồ sơ khoa học, đề xuất nội dung và chi phí tài chính cho Ban Quản lý dự án VNM9P04 trước 16h00 ngày 28 tháng 5 năm 2021 theo địa chỉ email: hssv.gdnn@molisa.gov.vn  hoặc gửi trực tiếp tới: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời hạn xét hồ sơ dự kiến là 8h30 ngày 31 tháng 5 năm 2021.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VNM9P04

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›