THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 01:21

UNFPA hỗ trợ Việt Nam 3,1 triệu USD phát triển thanh niên toàn diện

Với tổng kinh phí 3,1 triệu USD, Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh” hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách về phát triển thanh niên toàn diện. Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm, từ năm 2022 đến năm 2026.
Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án.

Chiều 29/4, Bộ Nội vụ cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mục tiêu của dự án nhằm tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển thanh niên, trong đó tập trung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính. Đồng thời, dự án còn hỗ trợ xây dựng cơ chế thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các chính sách và chương trình ứng phó các tình trạng khẩn cấp, khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, nguồn lực mà Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA tại VN) hỗ trợ cho Bộ Nội vụ và các đơn vị hợp phần thực hiện dự án là rất đáng trân trọng, góp phần thực hiện mục tiêu chăm lo và phát triển thanh niên, cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện. Vì vậy, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các đơn vị triển khai dự án tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, bảo đảm được mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh buổi lễ khởi động dự án.

Toàn cảnh buổi lễ khởi động dự án.

Bà Trà bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới UNFPA tại VN sẽ tiếp tục dành nguồn lực để hỗ trợ Bộ Nội vụ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ của các bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao. Đây cũng chính là 1 trong 6 mục tiêu đã được đề ra trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA cho biết, dự án có tổng kinh phí hơn 3,1 triệu USD. Dự án này sẽ hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách về phát triển thanh niên toàn diện.

Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm (2022 - 2026). Trong quá trình triển khai dự án, UNFPA sẽ hỗ trợ Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan triển khai, giám sát hiệu quả việc thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách, pháp luật về thanh niên; triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam, đặc biệt là các thanh niên dễ bị tổn thương. “Dự án tái khẳng định cam kết của UNFPA trong việc hỗ trợ Bộ Nội vụ và các đối tác thực hiện nhằm góp phần phát triển thanh niên toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực tiếp cận giáo dục kỹ năng sống và giáo dục giới tính, tình dục toàn diện”, bà Naomi Kitahara nói.

Thông qua dự án này, các bên sẽ hướng đến trao quyền và hỗ trợ thanh niên, đặc biệt thanh niên dễ bị tổn thương, tham gia có ý nghĩa trong xây dựng và thực thi chính sách, từ đó đóng góp vào các nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.

Trong 10 năm qua, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan đã phối hợp triển khai 2 dự án do UNFPA tại VN hỗ trợ. Cụ thể: Giai đoạn 2012 - 2016, triển khai dự án "Hỗ trợ năng lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020"; giai đoạn 2017 - 2021, triển khai dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách phát triển thanh niên".

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng triển khai dự án.

Dự án lần này tập trung vào các lĩnh vực: Thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách, chương trình liên quan đến thanh niên; Tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh; Phát triển cơ chế và chính sách nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của thanh niên, đặc biệt là thanh niên dễ bị tổn thương, trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện luật, chương trình và các chính sách liên quan đến thanh niên và Phát triển kỹ năng sống, giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho vị thành niên và thanh niên trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thanh niên ngoài trường học.

Dự án được đồng triển khai bởi các đơn vị: Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Vụ Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội; Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh