Nhà báo “thâm canh” trên cánh đồng an sinh xã hội

(Dân sinh) - 5 năm qua, ngành LĐ-TB&XH đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Đóng góp vào những thành công chung đó là sự đồng hành, sát cánh của các nhà báo ở nhiều cơ quan báo chí.

21/06/2021 11:38

Nhà báo “thâm canh” trên cánh đồng an sinh xã hội